PRATNJA, PRIJENOS I PRIJEVOZ VRIJEDNOSTI

Pratnja, prijevoz i prijenos novca i ostalih vrijednosti je jedan od najodgovornijih i najrizičnijih poslova privatne zaštite. Postupnost, obuhvatnost i preciznost u tom aspektu su od primarne važnosti.

Niz određenih predradnji je osnovni preduvjet da bi se taj dio posla, koje davatelj usluga u okviru svoje organizacijske strukture mora učiniti, obavio profesionalno i efikasno. Na toj osnovi priprema koju ima tim za pratnju novca glavna je značajka pri eventualnom pokušaju razbojstva i pljačke. Oprema i sredstva kojima se tim za pratnju novca i drugih vrijednosti služi su oružje u svrsi osobne zaštite i zaštite osoba i imovine, zaštitna oprema ( zaštitni prsluci), sredstva komunikacije, specijalna vozila koje pružaju maksimalnu sigurnost našim zaštitarima i zaposlenicima korisnika naših usluga koji čine posadu pri korištenju ovakvih vrsta usluga i sigurnosne spremnike za prijenosa novca i vrijednosti. Osnovni preduvjeti za usluge pratnje gotova novca i vrijednosti temelje se na slijedećim propisima:

ApusPrijenos gotova novca i vrijednosti, novčarske institucije su dužne obavljati u spremniku za prijenos gotova novca i vrijednosti i osigurati pratnju ili zaštitu s najmanje jednim ovlaštenim zaštitarom. ( čl. 12. st. 1. ZOMMZ).

Spremnik za prijenos novca i vrijednosti, iz stavka 1. ovoga članka i način njegova korištenja moraju ispunjavati uvjete uređene posebnim propisima. (čl. 12. st. 2. ZOMMZ).

Pod uvjetima iz st. 1. čl. 12. ZOMMZ može se prenositi gotovi novac i vrijednosti u iznosu do 800.000,00 kuna. (čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 12. st. 3. ZOMMZ).

Iznimno od odredaba članka 12. ZOMMZ, za zaštitu u prijenosu manjih količina gotova novca i vrijednosti u iznosu do 150.000,00 kuna, kojeg obavlja poštar ili teklić, obvezna je primjena sustava za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem. (čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama ZOMMZ odnosno čl. 13. ZOMMZ).

Prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora se koristiti spremnik za prijenos pošiljke propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti. (čl. 40. st. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).

Spremnik ne smije biti mehanički vezan za teklića, osim u slučaju kada se radi o izvedbi spremnika koji odvajanjem od teklića aktivira sustav tehničke zaštite, a teklić smije nositi samo jedan spremnik ukupne težine do 15 kg. (čl. 41. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite).