O NAMA

Poštovani,
Apus je društvo za zaštitu osoba i imovine koje ima ambicije da svoje mjesto na zaštitarskom tržištu gradi postupno, na zakonu utemeljenoj podlozi za rad i viziji da krajnji cilj nije biti dobar već među najboljima. Postupnost, principijelnost, potpunost u izvršenju ugovorenog i međusobno povjerenje, primijenjeni u suradnji sa korisnicima naših usluga, garancija su uspjeha u postojećim i otvaranja mogućnosti za ugovaranje novih poslova.

 
The player will show in this paragraph

Uvođenjem novih zaštitarskih znanja i tehnologija poput integracije sustava tehničke zaštite sa postojećom ili naknadnom automatizacijom objekata te njegove promptne zaštite, ili usluga trenutnog detektiranja uljeza pomoću trodimenzionalnih algoritama unutar sustava video nadzora, a shodno tome predalarmne reakcije naših interventnih timova i prije same provale u štićene prostore, ili pak integracije u sustav Bussiness Intelligence, stvorili smo preduvjete da korisnici usluga budu u situaciji izbora i korištenja optimalnog, racionalnog i njima financijski prihvatljivog oblika zaštite osoba i imovine, ali i unaprjeđivanja svojeg poslovanja putem BI tehnologije, koji su predmet ugovora o međusobnoj poslovnoj suradnji.

Sigurnost, statusna i financijska, te ona bazirana na osobnom znanju i sposobnosti zaposlenih u ovom Društvu, te izgradnja međusobnog povjerenja i shvaćanja o važnosti pozitivnog doprinosa pojedinca ukupnom uspjehu cjeline, presudni su čimbenici i logistika naprijed rečenim odrednicama.

Osnovna načela koja su temelj našeg odnosa sa klijentima su:

  • zakonitost u postupanju prilikom pružanja usluga
  • prihvaćanje ponude koja ima zakonsku podlogu i realnost da se može uspješno pretočiti u kvalitetnu uslugu,
  • sporne momente promptno rješavati sa korisnikom usluge,
  • već kod ugovaranja, te kasnije i izvršenja usluge, maksimalno voditi brigu o sigurnosti izvršitelja - zaštitara i čuvara,
  • stalnim nadzorom dolaziti do spoznaje o kvaliteti usluge koja je u tijeku, te po potrebi, u suglasnosti sa korisnikom, vršiti korekcije primjenjenog oblika zaštite,
  • vlastite i financijske troškove korisnika dovesti i zadržati na nivou koji ne ugrožava kvalitetu pružene usluge.

 

Apus security je Partner koji štiti Vaš put prema uspjehu
Apus security je Partner u zaštiti Vašeg ostvarenog uspjeha.