Zaštitari

Zaštitari se dijele na zaštitare čuvare i zaštitare s oružjem.

Ovlasti:
1. provjera identiteta osoba
2. davanje upozorenja i zapovjedi
3. privremeno ograničenje slobode kretanja
4. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava
5. osiguranje mjesta događaja
6. uporaba zaštitarskog psa
7. uporaba tjelesne snage
8. uporaba vatrenog oružja