Inteligentni

1. Video poslovna inteligencija

Bussines intelligence (BI) ili kako unaprijediti svoje poslovanje.

Ubrzan tempo razvoja novih tehnologija te širenje globalne trgovine uvjetuje današnje poslovno okruženje koje se mijenja brže nego ikad prije. Izvršni direktori i menadžeri više si ne mogu dopustiti luksuz donošenja ključnih odluka baziranih isključivo na instinktu i intuiciji. Pogledajte samo oko sebe i uvidjet ćete da posljedice donošenja strateški loših odluka mogu uroditi gubitkom utrke na tržištu.

Poslovna inteligencija (BI) najčešće ima za cilj osigurati bolje poslovanje u skladu s donošenjem odluka. Na taj način BI sustav možemo nazvati i sustav za podršku u odlučivanju (DSS). Iako se sam termin poslovne inteligencije često koristi kao sinonim za konkurentnu inteligenciju, BI koristi tehnologije, procese i aplikacije za analizu uglavnom unutarnjih, strukturiranih podataka i poslovnih procesa, dok konkurentna inteligencija, vrši prikupljanje, analiziranje i širenje informacija sa ili bez podrške iz tehnologije i aplikacija, te se fokusira na sve - izvor informacija i podatke (strukturirane ili nestrukturirane), i to uglavnom na vanjske, ali i interne tvrtke.

Magazin Business Week (izdanje od 26. studenog 2001) navodi da tvrtke koje posjeduju i koriste se razvijenim i uhodanim BI bilježe rast prihoda i do 20 posto brže od svoje konkurencije koja ne uviđa koristi od BI.

U sklopu navedenoga naša tvrtka u tu svrhu koristi inteligentnu tehnologiju IP video nadzora unutar trgovina. Naime, radi se o sustavu koji obrađuje podatke brojanja kupaca odnosno sortiranja broja ulaza i izlaza te obrada na nivou sata, dana, mjeseca, na kojim se mjestima unutar trgovine kupci najviše zadržavaju, a koja mjesta uopće ne obilaze, moguće je također odrediti profil posjetitelja, tj. da li su muškog ili ženskog roda, koje životne dobi i sl. Na osnovu tih podataka voditelj poslovnice ili menadžer vrlo lako može unaprijediti poslovanje te prilagoditi interijer i ponudu na osnovi rezultata prikupljenih i obrađenih tim inteligentnim video sustavom. Treba napomenuti da je to također sustav sa svojim elementarnim funkcijama video nadzora, pohranjivanjem video zapisa, ali i osnovnim anti-sabotažnim i protu provalnim značajkama. 

The player will show in this paragraph
 

2. 3D inteligentna detekcija


Takav sustav video nadzora pokriva, ovisno o tehničkim značajkama kamera, vrlo široko područje interesa, pa čak i u vrlo lošim uvjetima, odnosno vremenskim prilikama poput sumaglice, kiše, vjetra i noći… VDS sa na taj način apliciranim video nadzorom primarno se postavlja da štiti područja ograđena ili neograđena vanjskom ogradom u onim perimetrima koje programski unaprijed definiramo. U slučaju neovlaštenog pristupa unutar zadanih ograničenja od strane čovjeka, vozila ili sl. sustav detekcijom prati neovlašteno tijelo i alarmira naš VDS.

 

Obično ne upotrebljavamo lokalnu zvučno-svjetlosnu dojavu, već naš interventni tim uz precizno navođenje dispatchera stupa u preventivnu zaštitu samog objekta bez znanja uljeza o vlastitoj detektiranosti i lociranosti. Na takav način, spriječiti uljeza u protupravnoj radnji gotovo je stopostotno. Ovakvi sustavi su se pokazali kao idealno rješenje za sve zone interesa koje želimo. 

 

The player will show in this paragraph