Vatrodojava i plinodojava

Statistički podaci o požarima i požarnim štetama upozoravaju da se požar ne događa samo drugima. Najveći broj požara se događa u kućanstvima i na mjestima na kojima boravi mnogo ljudi. Požar često nije uočen dovoljno rano pa stoga ima razarajuće djelovanje. Poduzete preventivne mjere značajno smanjuju opasnost od nastajanja požara i stradanja ljudi i poželjno je osloniti se na sustav ranog otkrivanja i dojave opasnosti od požara ili istjecanja plinova.

Za izvedbu većih ili manjih sustava u objektima kojima zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici propisuju ugradnju vatrodojavnog sustava u ponudi razlikujemo klasične analogne ili adresabilne sustave za detekciju požara u ranim fazama (optički detektori dima, linijski detektori, ručni javljači požara…) ili postepenim kasnijim fazama pri detekciji naglih povećanja temperature (termodiferencijalni detektori, termički detektori…).

Detektori su najvažniji dio sustava za dojavu požara jer o brzini detekcije ovisi ponajprije brzina reakcije na pojavu požara i njegov konačni ishod. Vrijeme razvoja požara može trajati relativno dugo, ovisnosti o gorivosti materijala unutar prostora te je važno odabrati detektor koji će omogućiti otkrivanje požara u najranijoj mogućoj fazi pošto se time smanjuju štete uzrokovane požarom.

Vatrodojavne centrale imaju razne izlazne module preko kojih možemo upravljati različitim audio-vizualnim signalizatorima, automatizacijom objekta u slučaju požara i evakuacije itd… Svi ti sustavi imaju mogućnost integracije sa ostalim sustavima tehničke zaštite, a posebice sa protuprovalnim sustavima. Naime, sve više kućanstava ima instaliran plin ili koristi plinske boce za kuhanje i grijanje. Istjecanje plina je opasno radi njegove zapaljivosti, a ako je riječ o propan-butanu iz plinske boce, i ugljičnog monoksida koji je produkt izgaranja (kamini, upaljen motor u garaži ili agregat u prostoriji koja se ne provjetrava…) i koji je iste težine kao zrak pa ispunjava prostoriju od poda prema stropu, onda postoji i velika opasnost od trovanja ljudi. Zbog visoke cijene samostalnih vatrodojavnih i plinodojavnih sustava tako je moguće za znatno nižu cijenu gore spomenute detektore integrirati u postojeći protuprovalni sustav.

Mora se napomenuti da je za svaki ugrađeni sustav dojave požara u poslovnom objektu, pošto podliježe zakonu, potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, ispitivati ga i redovno ga održavati. Ugradnjom sustava za dojavu požara štitimo živote i zdravlje ljudi te imovinu, ali ujedno štedimo i na policama osiguranja imovine.