Strukturno kalibriranje

Strukturno kabliranje objekata je jedinstvena komunikacijsko-informatička fizička infrastruktura izgrađena na temelju zahtjeva korisnika te standarda, propisa i preporuka. Cilj standardizacije je da se izgradnja ove skupe i dobrim djelom redundantne infrastrukture unificira i integrira, čime se povećava kvaliteta i smanjuju troškovi izgradnje i održavanja. Loše izvedeno kabliranje najčešći je uzrok kvarova u mrežama, što znači da se u taj segment najviše isplati ulagati u kvalitetu. Razlikujemo horizontalno i vertikalno kabliranje koja se vrše putem kanala i vodilica, što su zapravo strukture koje usmjeravaju, štite i podržavaju kabliranje.

Glavni standard koji regulira ovo područje je EN-50174. Pri projektiranju je bitno držati se pravila koja omogućavaju jednostavno održavanje i promjene u sustavu instalacija, da se minimizira ometanje korisnika prostora (npr. zračni kabeli moraju biti min. 4,9 m iznad tla), metalni vodovi (tzv. PK kanali) moraju biti propisno uzemljeni, svi putevi koji prolaze kroz vatrom ugrožene barijere moraju biti osigurani od širenja požara na propisani način (EN-50281-1-2, EN-50014 i EN-60079-14), a svakako bi bilo i poželjno da se omogući jednostavno daljnje proširenje kapaciteta kabliranja.