Detekcija stanja okoline

Protuprovalne centrale određenih serija odlikuju se osim njihove klasične namjene pri detekciji provale u štićeni prostor isto tako i detekcijom stanja okoline u smislu pravovremenog sprječavanja štete uzrokovane požarom, poplavom, ispuštanjem štetnih plinova, povećanja ili smanjenja temperature i slično. U tu svrhu razlikujemo detektore vlage i poplave, detektore požara detekcijom dima ili naglog temperaturnog porasta, termostatske detektore, plinodojavne detektore itd…