Rampe i automatika za vrata

Rampe su dobavljive u obliku kitova koji uz rampu sadrže i sve potrebne komponente za daljinsko upravljanje rampom te signalizaciju. Kitovi su opremljeni i sigurnosnom zaštitom – ako prilikom spuštanja letva naiđe na prepreku, rampa se ponovno automatski otvara. Uz kitove dostupna je i modularna automatska rampa kod koje korisnik, ovisno o primjeni, odabire komponente sustava, kao i njihov broj. U ponudi primarno imamo FAAC i CAME sustave pokretnih barijera, te svu prateću opremu...