Evidencija radnog vremena

Sustavi za evidenciju radnog vremena su gotovo identični sa sustavima kontrole pristupa osim što se razlikuju po mogućnostima obrade putem licenciranog software-a. Naime, programski paket za obradu radnog vremena sadrži sve mogućnosti i postavke koje su nam bitne pri evidenciji radnog vremena i obračunu plaća. Sam software je tako kreiran da zadovoljava zakonskim normama i odredbama Zakona o radu. Dana 15. prosinca 2009. godine u 'Narodnim novinama'. br. 149/09 objavljen je novi Zakon o radu. Zakon stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, osim poglavlja 4., 5., 6. i 7. glave XVII. ovoga Zakona, te članka 293. stavka 1. podstavka 34. do 48. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Novi Zakon o radu, utvrđuje obvezu poslodavaca da vode evidenciju o radnicima na način koji će biti uređen pravilnikom koji treba donijeti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u roku od 6 mjeseci od dana stupanja Zakona o radu na snagu. Općim odredbama propisuje se dužnost poslodavca da na propisani način vodi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni, na način koji će propisati ministar pravilnikom tako da budu vidljivi važni podaci o radnicima i o radnom vremenu kao što su stvarno odrađeni sati radnika, uključivo odrađeni prekovremeni sati, dani plaćenog i neplaćenog dopusta, dani godišnjeg odmora, dani blagdana i neradnih dana u koje radnik nije obvezan raditi prema posebnom propisu, kao i sva druga razdoblja opravdane spriječenosti radnikove prisutnosti na radu. Stoga, korisnik će se pri dolasku na posao registrirati, a isto tako i odjaviti pri odlasku sa posla. Naravno, ukoliko tokom radne obaveze mora izlaziti izvan objekta također će izvršiti određen vid registracije. Na kraju mjeseca imat ćemo točnu evidenciju satnice, prekovremenih sati, bolovanja, privatnog i službenog odsustva i tomu slično.