Centralizacija i integracija

Kada govorimo o centralizaciji i integraciji sustava tehničke zaštite zajedno sa informatičkim sustavima, moramo spomenuti problematiku na kojima se ista bazira. Naime, radi se o kvaliteti usluge koja se pruža krajnjem korisniku. Na području protuprovale uobičajeno je da ukoliko se detektira pokret, nakon što lokalno alarmni sustav dojavi uzbunu u istom trenu prosljeđuje se signal provale na zaštitarsku tvrtku. Dispatcher obrađuje primljeni alarmni događaj te postupajući prema za to određenom protokolu šalje interventnu ekipu na mjesto gdje je evidentiran protupravni događaj. Od tada pa nadalje teče vrijeme u kojem će interventni tim stići na objekt i dijagnosticirati elemente provale ukoliko se ista desila, te pokušati zaštiti imovinu korisnika ukoliko je uljez u neovlaštenom pristupu.

U većini slučajeva može se reći da se radi o lažnom alarmnom događaju. Stoga, ukoliko smo u prilici, u samom startu izrade idejnog rješenja, te na osnovi tehničke infrastrukture koje posjeduje naša tvrtka, cilj nam je ponuditi sustave koji se baziraju prvenstveno na spriječavanju protupravnih radnji, po motu „spriječiti, a ne liječiti“. Integrirajući sustave video nadzora ili sustave protupožarne zaštite sa sustavom protu provale i sve to centralizirajući prihvatiti preko jedinstvenog informatičkog sučelja u našem dojavnom centru postižemo kvalitetu i promptnost koja uspješnost djelotvornosti privatne zaštite dovodi na najveću moguću razinu.