CDS

Centralni dojavni sustav je sustav koji prima, obrađuje i razvrstava sve alarmne događaje sa svih protuprovalnih sustava ugrađenih na lokacijama naših korisnika. Razlikujemo klasičan analogni CDS i digitalni CDS prijemnik (IP receiver) ovisno o protokolu putem kojeg prima podatke. Također, sustav centralne dojave ima zaštitu u slučaju nestanka napajanja putem UPS sustava te nadalje posebnog generatora u slučaju prekida UPS napajanja, tako da svi štićeni prostori imaju 100% zaštitu od strane prijema alarmnih događaja.

CDS sustav prima i obrađuje uz alarmne događaje i događaje grešaka na sustavu protu provale putem centralnog tehničkog nadzora (CTN) tako da u svakom trenutku djelatnik dojavnog centra ima uvid u ispravnost sustava, a u slučaju kvara može se pravovremeno sustav osposobiti za njegovu primarnu funkciju zaštite putem našeg 24 satnog tehničkog dežurstva.