INTERVENCIJE

Naši interventni timovi su posebno birani kadar koji se odlikuje velikim iskustvom i kvalitetom. Pozicionirani na više mjesta u svim kvartovima u Zagrebu, te pokrivajući cijelo područje Republike Hrvatske, dolazak na mjesto štićenog prostora nakon dojavljenog signala je time najkraće moguće.

U uskoj suradnji sa dispatcherom te poštujući sve zakonske odredbe u postupanju djelatnici interventnih timova pokušavaju spriječiti bilo kakvu protupravnu radnju izvršenu na štićenom prostoru istovremeno procjenjujući opasnost na osnovu koje donose odluke o suradnji sa drugim nadležnim službama (policija, vatrogasna služba, hitna pomoć i dr.) za evidentirani događaj.